Certificeringen

Al onze hygiënecertificeringen garanderen onze toewijding aan de hoogste gezondheidsnormen.

Onze kwaliteit-milieu-veiligheidsaanpak biedt u

Onze certificeringen

ISO 9001: ISO 9001 is een internationale norm over de eisen van een kwaliteitsmanagementsysteem. Het doel is om de productconformiteit te garanderen en de klanttevredenheid te vergroten. Het is de bekendste niet-productstandaard van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). ​

ISO 14001: ISO 14001 is een internationale norm over de eisen van een milieumanagementsysteem. Het doel is het waarborgen van het milieubeleid.

ISO 45001: ISO 45001 is de norm ontwikkeld door ISO voor organisaties die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van de veiligheid van hun werknemers, het verminderen van risico's op de werkplek en het creëren van betere en veiligere arbeidsomstandigheden.

ISO 26000 GOLDEN STAR AWARD FR: SO 26000, dit zijn richtlijnen voor iedereen die zich ervan bewust is dat sociaal verantwoord en milieuvriendelijk gedrag een sleutelfactor voor succes is. Niet alleen biedt ISO 26000 de juiste handelwijze, maar deze norm wordt ook steeds vaker toegepast om de toewijding van organisaties aan duurzame ontwikkeling en hun algemene prestaties te beoordelen.

ISO 26000 GOLDEN STAR AWARD FR CertificaatVCA: VCA (Veiligheid-, Gezondheid- en Milieu-Checklist Aannemers) is een certificeringssysteem afkomstig uit de petrochemie in Nederland. Omdat het nut ervan breed is aangetoond, heeft VCA zich naar andere sectoren verspreid en is het ook in België opgedoken. Ieder bedrijf dat VCA-gecertificeerd wil worden, moet een aantal eisen respecteren met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van zijn personeel. Gebaseerd op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn op het werk, is deze certificering gericht op bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met derden. Met andere woorden, elke aannemingsonderneming die werkzaamheden uitvoert in opdracht van een opdrachtgever moet kunnen aantonen dat zij voldoet aan alle professionele risicopreventiemaatregelen die verband houden met deze activiteiten, zowel voor haar eigen werknemers als voor werknemers buiten haar bedrijf. De VCA vormt dan ook een keurmerk voor kwaliteit en betrouwbaarheid voor een bedrijf. Het niet naleven van deze essentiële regels kan een reden zijn voor ontslag van de opdrachtgever.

De Belgische Algemene Schoonmaakbond verenigt alle professionele bedrijven in de reinigings- en desinfectiesector, industriële reiniging, afvalverwijdering en schoorsteenvegen. Wij zijn de representatieve federatie ten opzichte van de overheid, vakbonden en de Europese Federatie Industriële Reiniging (EFCI). Als officieel erkende beroepsvereniging voor de schoonmaaksector in België vertegenwoordigen wij onze leden en verdedigen wij hun belangen. Bij alle aangesloten schoonmaakbedrijven werken zo’n 36.000 mensen, wat neerkomt op maar liefst 76% van de totale werkgelegenheid binnen de sector.

Getuigenissen van klanten

Wij streven naar een perfecte schoonmaakservice. Deel uw uitdagingen met GCS

Verantwoord en ecologisch

GCS zet zich in voor het gebruik van milieuvriendelijke producten en duurzame methoden om het milieu te behouden. Onze praktijken omvatten verantwoord afvalbeheer en het vergroten van het bewustzijn van milieuverantwoordelijkheid bij ons personeel en klanten.