Telefoon

+32 2 245 86 52

Wettelijke vermeldingen

Introductie

De website groupservices.be wordt gepubliceerd door Group Cleaning & Services (SA), geregistreerd onder het ondernemingsnummer BE 0895.825.583, met maatschappelijke zetel te 19 Rue Godfroid Kurth, 1140 Evere. E-mailadres: info@groupservices.be Telefoonnummer: +32 2 245 86 52

Web hosting

De website groupservices.be wordt gehost door Amazon Web Services en onderhouden door het OpenGraphy agentschap in Brussel.

Intellectueel eigendom

Inhoud gepubliceerd op de site groupservices.be, inclusief maar niet beperkt tot onderscheidende afbeeldingen, afbeeldingen en foto's van de werkplaats, projecten uitgevoerd voor onze klanten of door ons bedrijf, afbeeldingen van gepersonaliseerde voertuigen, illustraties van de aangeboden diensten, evenals beschrijvende teksten, verklarende video's, interactieve animaties, geluidscomposities, logo's, geanimeerde gifs en iconen, zonder hun unieke opmaak en structuur van de site te vergeten, zijn het exclusieve eigendom van Group Cleaning & Diensten.

Dit geldt ook voor afgeleid werk dat op dergelijke inhoud is gebaseerd. Deze elementen worden beschermd door de Belgische en internationale auteursrechtwetten, evenals door alle andere wetten met betrekking tot intellectuele eigendom en eigendomsrechten, met uitzondering van merken, logo's of inhoud die toebehoren aan andere partnerbedrijven of externe auteurs.

Ongeoorloofd gebruik van de inhoud van de site, ongeacht of deze wordt gereproduceerd, verspreid, gewijzigd, aangepast, opnieuw verzonden of gepubliceerd, zelfs gedeeltelijk, is ten strengste verboden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Group Cleaning & Diensten. Elke poging om deze beperkingen te omzeilen of te schenden wordt beschouwd als een inbreuk, waardoor de overtreder wordt blootgesteld aan gerechtelijke vervolging en strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties in overeenstemming met de artikelen L.3335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, evenals met de relevante bepalingen van de geldende internationale regelgeving.

Beperking van aansprakelijkheid

groupcleaningservices.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of weglatingen in de informatie die op de site wordt gepubliceerd, voor technische problemen die zich voordoen op de site en op alle andere sites waarnaar we links plaatsen, of voor enige interpretatie van de informatie die op deze sites wordt gepubliceerd, evenals de gevolgen van het gebruik ervan.

Persoonlijke gegevens

Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u ons privacybeleid raadplegen

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze wettelijke mededelingen zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van België bevoegd.

Update van juridische kennisgevingen

Group Cleaning & Services behoudt zich het recht voor om deze mededelingen op ieder moment te wijzigen. De gebruiker verbindt er zich daarom toe deze regelmatig te raadplegen.