Gebruiksvoorwaarden

Introductie​

Welkom op de website www.groupservices.be van Group Cleaning & Services SA, een naamloze vennootschap geregistreerd in België onder het ondernemingsnummer BE 0895.825.583 met maatschappelijke zetel te 19 Rue Godfroid Kurth, 1140 Evere. Door www.groupservices.be te bezoeken en te gebruiken, gaat u (“Gebruiker”, “u”) ermee akkoord zich te houden aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die zijn ontworpen om onze werken, onze service en onze gemeenschap te beschermen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud gepubliceerd op www.groupservices.be, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, iconen, afbeeldingen, audio- en videoclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is eigendom van www.groupservices.be of haar inhoudsleveranciers en worden beschermd door Belgische en internationale auteursrechten, handelsmerken en andere wetten op het gebied van intellectuele eigendom en eigendomsrechten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud gepubliceerd op www.groupservices.be, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, iconen, afbeeldingen, audio- en videoclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is eigendom van www.groupservices.be of haar inhoudsleveranciers en worden beschermd door Belgische en internationale auteursrechten, handelsmerken en andere wetten op het gebied van intellectuele eigendom en eigendomsrechten.

Licentie en toegang tot de site

www.groupservices.be verleent de gebruiker een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de site. Deze licentie omvat niet het recht om (i) onze diensten of site-inhoud geheel of gedeeltelijk te kopiëren, wijzigen, distribueren, verkopen of verhuren; (ii) gebruik maken van dataminingtechnieken, robots of vergelijkbare methoden voor het verzamelen en extraheren van gegevens; (iii) elk gebruik van de inhoud van de site voor andere doeleinden dan die uitdrukkelijk zijn toegestaan ​​door deze voorwaarden.

Gebruik van media

Het is ten strengste verboden om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud of media van de site www.groupservices.be te gebruiken, reproduceren, wijzigen, weergeven, verkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden. In geval van overtreding behoudt www.groupservices.be zich het recht voor recht om juridische stappen te ondernemen wegens inbreuk op intellectueel eigendom, inclusief claims voor schadevergoeding

Beperking van aansprakelijkheid

www.groupservices.be garandeert niet dat de site foutloos of ononderbroken beschikbaar zal zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om onze site te gebruiken.

Beoordeling disclaimer

Houd er rekening mee dat de op onze site gepresenteerde taxaties van kunst en antiek louter fictief zijn en uitsluitend ter illustratie dienen. Uit zorg voor vertrouwelijkheid en respect voor onze klanten maken we geen feitelijke informatie openbaar over beoordelingen of eerdere transacties. Elke schatting is uniek en wordt met de grootst mogelijke professionaliteit behandeld. Wij danken u voor uw begrip en vertrouwen.

Wijzigingen in de voorwaarden

www.groupservices.be behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht zodra ze op de Site worden geplaatst. Door de Site na dergelijke wijzigingen te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u aan de herziene voorwaarden zult voldoen.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. Elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden valt onder de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via info@groupservices.be